Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Oluyor

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor.
Halka Arz Tarihleri: 07 Aralık - 08 Aralık 2023 
Halka Arz Fiyatı: 28,30 TL 
Sabit Fiyat ile Talep Toplama – Eşit Dağıtım


MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MEGMT )

Halka Arz Tarihleri

07 - 08 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

28,30 TL

BIST İşlem Kodu

MEGMT

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı ve Ortak Satış

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat  ile Talep Toplama ( 28,30 TL) – Eşit Dağıtım

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Sermaye

225.000.000 TL  Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye

265.000000 TL  Nominal

Sermaye Artırımı

40.000.000 TL  Nominal

Ortak Satışı

13.000.000 TL  Nominal

Ek Satış

9.750.000 TL  Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi

53.000.000 TL  Nominal ( Ek Satış Dahil 62.750.000 TL Nominal )

Halka Arz Büyüklüğü

1.499.900.000 TL ( Ek Satış Dahil 1.775.825.000 TL )

Halka Açıklık Oranı

20,00 %  ( Ek Satış Dahil 23,68 % )

Satmama Taahhüdü  

Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi

Planlanmamaktadır.

Tahsis Grupları ve Oranları

39.220.000 Adet   % 74 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

530.000 Adet  % 1    Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara

13.250.000 Adet  % 25  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

Konsorsiyum Lideri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri        

04/12/2023  www.kap.org.tr, www.tacirler.com.tr; www.megametal.com.tr

Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/  ) ve Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (https://megametal.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

İzahname   -   8.68 MB KVKK Metni   -   195 KB Talep Formu   -   362 KB Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu   -   121 KB Ek 1 - Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi   -   2.6 MB Ek 2 - 01.01.2023-30.06.2023 Dönemine İlişkin Özel Bağımsız Denetim Raporu   -   2.2 MB Ek 2 - 01.01.2023-30.09.2023 Dönemine İlişkin Özel Bağımsız Denetim Raporu   -   8.51 MB Ek 2 - 2020-2021-2022 Dönemine İlişkin Özel Bağımsız Denetim Raporu   -   910 KB Ek 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı   -   124 KB Ek 4 - Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı   -   5.53 MB Ek 5 - Fon Kullanım Yeri Raporu   -   2.11 MB Ek 6 - Fiyat Tespit Raporu   -   3.49 MB Ek 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporları   -   18.6 MB Ek 8 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı   -   171 KB Ek 9 - İlk 10 Tedarikçi ve Müşteri Listesi   -   841 KB