Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

03.05.2021

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Meditera Hakkında

Şirket`in ana faaliyet konusu, tıbbi malzeme ve biyosidal ürünlerin üretimi, ticareti ve bu malzemelerin gerektirdiği hizmetlerin teminidir.

Meditera, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin, ve biyosidal ürünlerin üretimi ve satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım kalibrasyon hizmetlerini vermektedir.

Meditera, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı olup, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde yer alan 14.840 m² kapalı alanlı tesis ve bu tesisin içinde 5 farklı bölümden oluşan 5.000 m² temiz oda ile kontrollü alan olarak tanımlanmış olan laboratuvar ve üretim odasından oluşmaktadır. Üretim tesisi içerisindeki depolama alanları 8.160 m², 4.437 m² paletlik depolama kapasitesine sahiptir. Şirket, İzmir ve İstanbul’daki depo alanları ile aynı bölgelerde dağıtım ve teslimat yapmaktadır.

Detaylı PDF   -   293 KB