Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.06.2017

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Mavi Hakkında

Sait Akarlılar 1991 yılında Mavi markasını oluşturmasının ardında, 1994 yılında Şirket’i kurmuştur. Şirket, kadın ve erkekler için Jean odaklı ürünler tasarlamak, geliştirmek ve satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket 90’lı yılların ortasında ilk yurt dışı mağazalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde açmıştır. 2000’li yılların başında, Vancouver, New York City, Berlin ve Frankfurt’ta perakende imaj mağazalarını açmıştır.

Detaylı PDF   -   444 KB