Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

08.10.2020

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname - ihraççı bilgi dokümanı ile ekleri ve sermaye piyasası aracı notunu inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Kontrolmatik Hakkında

Kontrolmatik’in ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticaret kuruluşlarına başta elektrik santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kağıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim altında sunmak ve gerçekleştirmektir.

Detaylı PDF   -   789 KB