Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

24.11.2020

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Kervan Gıda Hakkında

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 7 Eylül 1994 tarih ve 3611 sayılı T.T. Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak İstanbul'da kurulmuştur. Şirket'in kuruluş ana sözleşmesinde Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan unvanı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca nev'i değiştirilmesi yoluyla Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklik, 16 Nisan 2007 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Nisan 2007 tarihli 6792 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in merkez adresi Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 Beylikdüzü-İstanbul-Türkiye'dir.

Şirket, yumuşak şeker, sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme sektöründe üretim ve satış faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız grubunda şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lol pop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır. Bu dört kategorinin kapasiteleri ve satışları tonaj bazında takip edilmekteyken sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerinin kapasiteleri ve satışları adet bazında takip edilmektedir.

Detaylı PDF   -   390 KB