Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

09.11.2021

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İşbir Sentetik ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin kararlarını izahname ve eklerini inceleyerek vermelidirler.

İşbir Sentetik Hakkında

Şirket kuruluşundan beri, 53 yıldır endüstriyel amaçla kullanılan ambalaj üretiminde faaliyet göstermektedir. Şirket’in Bigbag ve Halıtabanı olmak üzere iki ana ürün grubu bulunmaktadır. Şirket Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden birine sahiptir. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle satışların %79,6 sını Bigbag oluşturmaktadır. Bigbag, içerisine doldurulan ürünü koruyan, ürünün naklini ve stoklanmasını kolaylaştıran ambalajlardır. Bigbagların içerisine gıda, maden, kimyasal, petrokimya ve çeşitli ziraat ürünleri konulabilmektedir. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Halıtabanı kumaşı, Şirket’in satışlarının %14,6’sını oluşturmaktadır. Şirket Türkiye’de Halıtabanı kumaşını üretip pazara sunan ilk üreticidir. Şirket, duvardan duvara tüfte halı üretimi yapan, tüfte banyo halısı üreten ve suni çim halı üreten şirketlere “1. taban” Halıtabanı üretip satmaktadır. Tüfte halı üretimi yapan şirketler Şirket’ten tedarik etmiş oldukları halı tabanlı kumaşı halı iplikleriyle işlemektedir. Duvardan duvara halının arka yüzüne 2. taban kumaşı yapıştırılmaktadır. Temelde sentetik hammaddelerden olan polipropilen ve polietilen kullanılarak gerçekleştirilen üretim ile Şirket ambalaj sektörü ve teknik tekstil sektöründe yer almaktadır.

Detaylı PDF   -   550 KB