Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

26.03.2024

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Raporun Amacı

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili kuruluş Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım”)’nin, IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş (Kısaca “İhraççı”, “IC Enterra” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket Hakkında

Şirket, İçtaş Enerji tarafından "İçtaş Sürdürülebillir Enerji Yatırımları A.Ş." unvanı ile 50.000 TL sermaye ile 2019 yılında Ankara'da kurulmuştur. Aynı yıl European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"- "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası") ile İçtaş Enerji arasında iştirak sözleşmesi akdedilmiş ve EBRD maksimum 100 milyon ABD doları fon sağlayacağını taahhüt etmiştir. Şirket sermayesi, 50.000 TL'den 903.568.344 TL'ye arttırılmış, sermaye artırımı İçtaş Enerji'nin İçtaş Yenilenebilir'e ait iştirak hisselerinin Şirket'e devredilmesi suretiyle karşılanmıştır. Daha sonraki sermaye artışı ile 903.568.344 TL'den 952.480.138 TL'ye çıkarılmıştır. Şirket'in aynı yıl içerisinde en son yapılan sermaye artırımı ile 952.480.138 TL'den 1.019.613.237 TL'ye artırılmıştır.

İçtaş Enerji'nin pay sahipliği oranı yaklaşık %93,4 ve EBRD'nin pay sahipliği oranı yaklaşık %6,6 olmuştur. 2020 yılında Şirket'in sermayesi 1.019.613.237 TL'den 1.044.536.163 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımı sonucunda EBRD'nin pay sahipliği oranı yaklaşık %8,81 olurken, İçtaş Enerji'nin pay sahipliği oranı yaklaşık %91,19 olmuştur. 2022 yılında EBRD'ya ait 92.056.025 adet B gubu pay, İçtaş İnşaat'a devredilmiştir. 2023 yılında Serhat Çeçen, Mehmet Salih Çeçen, Fırat Çeçen, İçtaş İnşaat ve IC Holding'in İçtaş Güneş'teki (sermayesi 21.000.000 TL) payları İçtaş Enerji'ye devredilmiştir. İzahname tarihi itibarıyla IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ortaklık yapısı %91,19 pay ile İçtaç Enerji ve %8,81 pay ile İçtaş İnşaat'tan oluşmaktadır.

Detaylı PDF   -   691 KB