Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

20.05.2022

Haftalık Veri Takvimi

En Son Gelişmeler

23 Mayıs Pazartesi

Hazine ihalesi ve doğrudan satışları 

  • Hazine Pazartesi günü 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışları & 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Hazine’nin ay başından beri toplam iç borçlanma tutarı 19,7 milyar TL. 3 aylık (Mayıs – Haziran – Temmuz) iç borçlanma stratejisine göre Mayıs ayında 52,9 milyar TL’lik bir iç borç servisi karşılığında toplam 59 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

10:00 Mayıs Piyasa Katılımcıları Anket

  • Nisan ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre yılsonu enflasyon tahmini %40,47 seviyesinden %46,44’e yükseltilmişti. 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerine baktığımızda da bir önceki anket döneminde sırasıyla %26,43 ve %17,03 olarak verilen tahminlerin, %28,41 ve %17,68 seviyesine revize edildiği izlenmişti.

10:00 Mart Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri

  • Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 130,5 milyar dolar olarak açıklandı. 2021 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 120,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2021 yılsonu değerine göre 10,2 milyar dolar artış takip edildi. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ya oranı ise %16,4 civarında. Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Şubat 2022 itibariyle 176,4 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 158,2 milyar dolar olduğu görülüyor. (Söz konusu rakamın 40 milyar dolar gibi önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor) Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Cari işlemler açığının genişlemeye devam etmesi dış finansman ihtiyacı rakamının da yükselmesini beraberinde getiriyor. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 195 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını Şubat sonu itibariyle %24,5 hesaplıyoruz.

10:00 Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

  • Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Nisan ayında 108,5’den 109,7’ye yükseliş kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin düşüş sergilemeye devam ettiği (108,2 seviyesinden 107,7’ye) ve aktivitedeki ılımlı geri çekilişin sürdüğü izlendi. Söz konusu seviye 2021 Mayıs ayından beri en düşük seviye olarak kendini gösterdi. 2021 yılı son çeyreği ortalama arındırılmış RKGE 111 seviyesinde oluşurken, 2022 yılının ilk iki ayında sınırlı da olsa bir geri çekilme olduğu ve 110’a geldiği izlenmişti. Nisan ayına ise söz konusu ortalama seviyenin de oldukça altında bir giriş yapıldığı görülüyor.
  • Nisan ayında KKO seviyelerine bakıldığında arındırılmamış KKO %77,3 seviyesinden %77,8’e yükseliş kaydederken, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’nun önemli bir değişim kaydetmeyerek %78,1 seviyesinde kaldığı ancak yüksek seviyelerini sürdürdüğü ve yatırım eğilimini destekler resim çizdiği takip edildi.

11:00 Nisan ayı yabancı ziyaretçi verileri 

  • Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yurtdışı yolcu sayısı ile Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yabancı ziyaretçi sayıları arasında önemli bir korelasyon mevcut. En son olarak Nisan ayına ilişkin açıklanan DHMİ yolcu sayısı verileri turizm sektöründeki güçlü toparlanmanın devamını işaret etti. Buna göre Nisan ayında dış hat yolcu sayısı 6,2 milyon olurken, yıllık bazda %152 oranında güçlü bir artış kaydetti. Diğer yandan pandemi öncesindeki 2019 seviyesine göre ise %20 oranında bir düşüş yaşandığı dikkat çekti. Bu çerçevede Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında turizm verilerine yansımanın henüz belirgin bir nitelikte olmadığı izleniyor.

14:30 Mart Konut Fiyat Endeksi

  • Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi 317,6 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre %13,6, yıllık olarak ise %96,4 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon oldukça üzerindeki seyrine devam ettiği takip edildi.
Detaylı PDF   -   177 KB