Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

13.06.2024

Haftalık TCMB Verileri 31 Mayıs – 7 Haziran

Hisse piyasasında yabancı satışı devam ediyor

Detaylı PDF   -   121 KB

İçerikler

İçerikler

31 Mayıs – 7 Haziran döneminde hisse senedi piyasasındaki yabancı satışı üst üste dördüncü haftada da sürerken, tahvil cephesinde ise net yabancı girişi devam etti. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 542,7 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 540,8 dolarlık sınırlı bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %5,2’den %5,6’ya yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasındaki hareketliliğin 115,7 milyon dolar girişten 427 milyon dolar çıkışa döndüğü dikkat çekerken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 8 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 2,3 milyar dolar, bono piyasasında da repo işlemleri hariç 10 milyar dolarlık kümülatif yabancı girişi söz konusu.

Yurt içi yerleşiklerin DTH’larındaki gerileme 31 Mayıs – 7 Haziran haftasında devam etti. Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 1,67 milyar dolar gerilerken; verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 820 milyon dolar, kurumlar DTH’larının ise 850 milyon dolar gerilediğini görmekteyiz. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 16 milyon dolarlık hafif bir yükseliş yaşanırken, söz konusu artışın tamamı kurumların kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten kaynaklandı. Özetle, 31 Mayıs – 7 Haziran haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,65 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

31 Mayıs – 7 Haziran döneminde rezervlerdeki artış sürdü. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 2,1 milyar dolar artışla 47,5 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 2,5 milyar dolarlık yükselişle 146,3 milyar dolara tırmandı. Piyasada artan döviz likiditesi ile birlikte TCMB’nin son dönemde yaptığı net alımlarla rezervlerini önemli ölçüde artırdığını, bunu yaparken aynı zamanda swap stokunu da eriterek rezerv kalitesini de bir yandan güçlendirdiğini izliyoruz. 7 Haziran itibariyle swap stoku 41,6 milyara inerken, swaplar hariç net rezervi 5,9 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu