Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

16.05.2024

Haftalık TCMB Verileri 3 – 10 Mayıs

Tahvil piyasasına yabancı girişi hızlandı

Detaylı PDF   -   122 KB

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • 3 – 10 Mayıs haftasında tahvil piyasasında repo işlemleri hariç 2,8 milyar dolarlık güçlü bir yabancı girişi gerçekleşirken, yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %2,4’ten %4’e yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
  • 3 – 10 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 4 milyar dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 4,3 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.
  • 3 – 10 Mayıs döneminde TCMB net döviz rezervi 9,8 milyar dolar artışla 30,8 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 7,5 milyar dolarlık yükselişle 134,5 milyar dolara tırmandı. Swaplar hariç net rezervi ise 10 Mayıs itibariyle -23,65 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

TCMB verilerine göre 3 – 10 Mayıs haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında net yabancı alımı görüldü. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 84,7 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 2,8 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %2,4’ten %4’e yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 905 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 4,4 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda ise hisse senedi piyasasında toplam 3,4 milyar dolar, bono piyasasında da repo işlemleri hariç toplam 6,5 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor.

Para & banka istatistiklerine baktığımızda yurt içi yerleşiklerin DTH’larındaki gerilemenin 3 – 10 Mayıs haftasında da devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 4 milyar dolar gerilerken, verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1,8 milyar dolar, kurumlar DTH’larının ise 2,2 milyar dolar azaldığını görmekteyiz. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 317 milyon dolarlık bir düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı. Özetle, 3 – 10 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 4,3 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

3 – 10 Mayıs döneminde TCMB rezervlerinde güçlü artış yaşandığı ve rezervlerdeki artış sürecinin hızlandığı takip edildi. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 9,8 milyar dolar artışla 30,8 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 7,5 milyar dolarlık yükselişle 134,5 milyar dolara tırmandı. Swaplar hariç net rezervi ise 10 Mayıs itibariyle -23,65 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu