Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

06.06.2024

Haftalık TCMB Verileri 24 – 31 Mayıs

Swap stoku 45 milyar doların altına inerken, swap hariç net rezerv artıya geçti

Detaylı PDF   -   122 KB

İçerikler

İçerikler

TCMB verilerine göre 24 – 31 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında piyasasındaki yabancı satışı derinleşirken, tahvile olan güçlü girişlerin ise yavaşladığı takip edildi. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 528,8 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 94,1 dolarlık sınırlı bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %5,5’ten %5,2’ye geriledi.  Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 115,7 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 7,4 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 3,1 milyar dolar, bono piyasasında da repo işlemleri hariç 9,5 milyar dolarlık kümülatif yabancı girişi söz konusu.

Yurt içi yerleşiklerin DTH’larındaki düşüş 24 – 31 Mayıs haftasında hızlandı. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 3,1 milyar dolar gerilerken; verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1 milyar dolar azaldığını, kurumlar DTH’larının ise 2,1 milyon dolar gerilediğini görmekteyiz. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 270 milyon dolarlık hafif bir düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün 240 milyon dolarlık kısmı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı. Özetle, 24 – 31 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

24 – 31 Mayıs döneminde TCMB’nin swap hariç net rezervi 4 yılın ardından ilk defa artıya geçti. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 5,1 milyar dolar artışla 45,4 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 1,4 milyar dolarlık yükselişle 143,7 milyar dolara tırmandı. Piyasada artan döviz likiditesi ile birlikte TCMB’nin son dönemde yaptığı net alımlarla rezervlerini önemli ölçüde artırdığını, bunu yaparken aynı zamanda swap stokunu da eriterek rezerv kalitesini de bir yandan güçlendirdiğini izliyoruz. Swaplar hariç net rezervi 31 Mayıs itibariyle 1,5 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu