Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

04.04.2024

Haftalık TCMB Verileri 22 – 29 Mart

Net döviz rezervinde sınırlı artış

Detaylı PDF   -   110 KB

İçerikler

İçerikler

Standart portföy kanallarında 22 – 29 Mart haftasında sınırlı bir yabancı girişi görüldü.  Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 266,8 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 111,5 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 286,4 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç önemli bir yabancı hareketliliği oluşmadığı izleniyor. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda ise hisse senedi piyasasında toplam 2,6 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,9 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor.

Yerleşiklerin DTH’larında üst üste beş haftadır görülen artışın ardından yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta düşüş kaydedildiği, ancak söz konusu düşüşün kurumlar kaynaklı olduğu izlendi. Bu çerçevede 22 – 29 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,96 milyar dolarlık bir düşüş yaşanırken, verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1 milyar dolar arttığını, kurumlar DTH’larının ise -2,96 milyar dolar gerilediğini görmekteyiz. Aynı hafta içinde altın talebinde bir gerileme yaşandı.  Kıymetli maden mevduat hesaplarında 22 – 29 Mart döneminde 743 milyon dolarlık bir düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün büyük kısmı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 22 – 29 Mart haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

29 Mart itibariyle TCMB rezervleri: Yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta TCMB net döviz rezervlerindeki düşüş sona ererken, brüt rezervlerdeki erimenin ise devam ettiği takip edildi. Buna göre brüt döviz rezervleri 123,2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 715 milyon dolar gerileme kaydederken, net uluslararası rezervler ise 15,4 milyar dolara çıkarak haftalık bazda 250 milyon dolarlık sınırlı bir artış gösterdi. Swaplar hariç net rezervi ise 29 Mart itibariyle -65,5 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Seçimlerin ardından döviz likiditesinin iyileşme süreci oldukça önemli olacak. Gerek TL varlıklara olan ilgi gerekse de TMCB rezervlerinin toparlanması adına finansman bacağında bir iyileşme görülmesi önem arz ediyor. Gelenekselleşen para politikası duruşu ile birlikte TL’nin gardının önemli ölçüde güçlendiği ve Türkiye’nin yabancı kurumların radarlarına yeniden girmeye başladığını takip ediyoruz. Ancak, geçen yılın ortalarından bu yana bu yılın ilk çeyreği itibariyle gözle görülür olması beklenen yabancı talebinin beklenen parlamayı gerçekleştirememiş olması bu noktada kaygı verici. Seçimlerin geride kalmasını takiben TCMB rezervlerinde iyileşme sürecine girebileceği, not artırım sürecinin devamı ile birlikte finansman tarafının ilerleyen dönemlerde güçlenebileceği beklentisindeyiz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu