Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

30.05.2024

Haftalık TCMB Verileri 17 – 24 Mayıs

Tahvile güçlü yabancı girişi sürerken, hisse senedi piyasasında ilgi zayıf seyrediyor

Detaylı PDF   -   121 KB

İçerikler

İçerikler

TCMB verilerine göre 17 – 24 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında sınırlı bir yabancı çıkışı yaşanırken, tahvile olan güçlü talep ise devam etti. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,57 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,7’den %5,5’e yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 645 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 7,34 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda ise hisse senedi piyasasında toplam 3,5 milyar dolar, bono piyasasında da repo işlemleri hariç toplam 9,4 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor.

Yurt içi yerleşiklerin DTH’larındaki gerileme 17 – 24 Mayıs haftasında, önceki haftalara kıyasla daha sınırlı düzeyde de olsa devam etti. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 481 milyon dolar gerilerken, verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1,32 milyar dolar azaldığını, kurumlar DTH’larının ise 841 milyon dolar arttığını görmekteyiz. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 227 milyon dolarlık bir düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamına yakını (190 milyon dolar) hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı. Özetle, 17 – 24 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 708 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

17 – 24 Mayıs döneminde TCMB rezervlerindeki artış devam etti. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 6,5 milyar dolar artışla 40,3 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 3,1 milyar dolarlık yükselişle 142,3 milyar dolara tırmandı. Piyasada artan döviz likiditesi ile birlikte TCMB’nin son dönemde yaptığı net alımlarla rezervlerini önemli ölçüde artırdığını, bunu yaparken aynı zamanda swap stokunu da eriterek rezerv kalitesini de bir yandan güçlendirdiğini izliyoruz. Swaplar hariç net rezervi 24 Mayıs itibariyle -5,16 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu