Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

26.04.2024

Haftalık TCMB Verileri 12 – 19 Nisan

Hisse piyasasında net yabancı satışı görüldü

Detaylı PDF   -   121 KB

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • 12 – 19 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında 143,4 milyon dolarlık bir yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 115,1 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.
  • 12 – 19 Nisan haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,06 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.
  • Dün açıklanan rezerv verilerinde TCMB uluslararası net döviz rezervinde sert bir düşüş yaşandığını takip ettik.

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 12 – 19 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında net satış yaparken, bono piyasasında net alıcı konumunda yer aldı. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 143,4 milyon dolarlık bir yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 115,1 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 667 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 239 milyon dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda ise hisse senedi piyasasında toplam 3 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,1 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor.

Yurt içi yerleşiklerin altın hariç DTH’larında 12 – 19 Nisan haftasında sınırlı bir artış gözlemlendi. Bu çerçevede 12 – 19 Nisan haftasında yerleşiklerin DTH’larında 230 milyon dolarlık bir yükseliş yaşanırken, verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1,21 milyar dolar gerilediği, kurumlar DTH’larının ise 1,44 milyar dolar arttığını görmekteyiz. Dolayısı ile DTH’lardaki 230 milyon dolarlık artış kurumların alımlarından kaynaklanmış durumda. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 830 milyon dolarlık önemli bir yükseliş yaşanırken, söz konusu yükselişin tamamına yakını (800 milyon dolar) hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten kaynaklandı. Özetle, 12 – 19 Nisan haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,06 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.

Dün açıklanan rezerv verilerinde TCMB uluslararası net döviz rezervinde sert bir düşüş yaşandığını takip ettik. Bu çerçevede 12 – 19 Nisan döneminde TCMB net uluslararası döviz rezervleri 5,7 milyar dolarlık sert bir düşüş kaydederek 15 milyar dolara indi. Söz konusu rezerv seviyesi Ağustos 2023’ten bu yana en düşük düşeyi işaret ediyor. Öte yandan, brüt döviz rezervi ise 12 – 19 Nisan haftasında 1 milyar dolara yakın gerileyerek 126,4 milyar dolara indi. Swaplar hariç net rezervi ise 19 Nisan itibariyle -52,6 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu