Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

23.05.2024

Haftalık TCMB Verileri 10 – 17 Mayıs

Tahvile talep sürerken, DTH’lardaki gerileme devam ediyor

Detaylı PDF   -   122 KB

İçerikler

İçerikler

TCMB verilerine göre 10 – 17 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında net yabancı çıkışı yaşanırken, tahvile olan güçlü talep ise devam etti. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 232,7 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,3 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4’ten %4,7’ye yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 672 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 5,8 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda ise hisse senedi piyasasında toplam 3,2 milyar dolar, bono piyasasında da repo işlemleri hariç toplam 7,8 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor.

Para & banka istatistiklerine baktığımızda yurt içi yerleşiklerin DTH’larındaki gerilemenin 10 – 17 Mayıs haftasında da sürdüğünü gözlemliyoruz. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 1,03 milyar dolar gerilerken, verinin detayını hesapladığımızda hane halkı DTH’larının 1,09 milyar dolar azaldığını, kurumlar DTH’larının ise 0,06 milyar dolar arttığını görmekteyiz. Altın tarafında baktığımızda ise aynı hafta içerisinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 187 milyon dolarlık bir düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamına yakını kurumlar kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı. Özetle, 10 – 17 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,2 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

10 – 17 Mayıs döneminde TCMB rezervlerindeki artış devam etti. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 3 milyar dolar artışla 33,8 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 4,7 milyar dolarlık yükselişle 139,2 milyar dolara tırmandı. Swaplar hariç net rezervi 17 Mayıs itibariyle        -14,84 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu