Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

GİP - Pazar Danışmanlığı

Yatırım Bize Danışılır

Tacirler Yatırım olarak, BİST Gelişen İşletmeler Pazarında (GİP) yer almayı hedefleyen şirketlere profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Yetkili bir pazar danışmanı ile birlikte hazırlık sürecini tamamlayan ve pazar danışmanı tarafından hakkında olumlu rapor hazırlanmış şirketler, GİP Listesi’ne kabul için BİST’a başvuruda bulunabileceğinden, Tacirler Yatırım’ın halka arz tecrübeleri GİP için başvurmayı planlayan şirketler için büyük önem taşımaktadır.

BİST bünyesindeki payların işlem görebildiği Pay Senetleri Piyasası (PSP) haricindeki diğer bir pazar olan Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış, ancak BİST kotasyon şartlarını sağlamayan şirketlerin payları işlem görmektedir.

GİP’te, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. Dolayısı ile şirketler öz kaynaklarını doğrudan güçlendirmekte ve kendilerini kamuoyuna daha iyi tanıtma imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca söz konusu şirketler yatırımcılar nezdinde hem de faaliyet gösterdikleri pazarlarda marka değerlerini yükseltmeyi başarmaktadırlar.

GİP’e hangi şirketler başvurabilir?

GİP’te sadece anonim şirket statüsünde olan şirketler işlem görebilecek olup, bu şirketlerin paylarının GİP Listesi’ne kabulü için kârlılık, faaliyet süresi, sermaye veya piyasa değeri büyüklüğü gibi herhangi bir sayısal koşul aranmamaktadır. Özetle, GİP’e başvuracak şirketin Kotasyon Yönetmeliği’nde tanımlanmış kotasyon şartlarını sağlamaları gerekmemektedir.

GİP’e başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

kurumsalfinansman@tacirler.com.tr
halkaarz@tacirler.com.tr