Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

18.05.2018

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Formet Hakkında

Şirket, 17.01.2005 tarihinde 27372 sicil numarası ile Formet Çelik Kapı Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulmuştur. Şirket merkezi Kayseri’de bulunmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle dönem içi  çalışan personelin ortalama sayısı 195’dir

Detaylı PDF   -   466 KB