Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

24.04.2017

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Fonet Hakkında

Fonet, 1997 yılında şahıs şirketi (Abdülkerim Gazen) olarak kurulmuştur. 10.01.2001 tarihinde “Lodos Taşımacılık Nakliyat Ticaret Limited Şirketi” ismi ile Şanlıurfa’da limited şirkete dönüşmüştür. 19.02.2002 yılında ise Şirket’in unvanı “Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirket 2011 yılında anonim şirkete dönüştürülmüş olup, Sağlık Bilişimi alanında faaliyet göstermekte olan bir bilişim firmasıdır. Kurulduğu yıldan bu yana sağlık sektöründe, sektörün saha gereksinmelerine yöenlik yazılım ürünleri geliştirmiştir ve halihazırda 145 sağlık kuruluşunda hizmet vermektedir.

Detaylı PDF   -   456 KB