Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

29.09.2020

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ile ekleri ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Esenboğa Elektrik Hakkında

Esenboğa Elektrik; enerji sektöründe faaliyet gösteren, müşterileri ve kendisi adına Yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu yapan Yenilenebilir Enerji Müteahhitliği (EPC) şirketidir. Şirketin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3.maddesinde “Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder.” şeklinde belirtilmektedir. Şirket fiili olarak müşterilerine ve kendisine anahtar teslim elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmaktadır. Bu bağlamda şirketin faaliyetleri, iki ana başlık altında açıklanmıştır.

Detaylı PDF   -   918 KB