Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

23.02.2024

Ekonomik Veri Takvimi 26 Şubat – 1 Mart

Gelecek Haftanın Öne Çıkan Verileri

Detaylı PDF   -   160 KB

Yurt İçi Veri Takvimi

Yurt İçi Veri Takvimi

28 Şubat Çarşamba

10:00 Ocak Dış Ticaret İstatistikleri

  • Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ay başında açıklanan öncü veriler dış ticaret açığındaki görece düşük seviyelerin ocak ayında da korunduğunu ortaya koyuyor. Öncü verilere göre ithalat yıllık bazda %22 oranında düşüş kaydederek 26,2 milyar dolar, ihracat ise yıllık bazda %3,6 oranında artarak 20 milyar dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı aralık ayındaki 6,04 milyar dolar düzeyinden 6,17 milyar dolara sınırlı bir yükseliş gösterdi. Ocak ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre yıllık dış ticaret açığı ocak ayı itibariyle 100 milyar doların altına gerileyerek 97,6 milyar dolara indi.
  • 2024 yılına ilişkin cari açık beklentimiz 33 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Jeopolitik risklerin devamı cari açık üzerindeki baskının artmasına yol açabilecekken, diğer yandan ekonomi yönetiminin büyümeden feragat edilmeyen bir politika anlayışının altını çiziyor olmasının cari açıktaki iyileşmeyi sınırlandırabilecek unsurlar arasında yer aldığını belirtmek gerekir. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

10:00 Şubat Ekonomik Güven Endeksi

  • Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında %3,1 oranında artış kaydederek 96,4 seviyesinden 99,4 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. Endeks Haziran 2023’ten bu yana 100 seviyesi altında seyrediyor. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde: Ocak ayında tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4’e yükselirken, reel kesim güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında artarak 116,8 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 düşerek 11,56’ya indi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

29 Şubat Perşembe

10:00 4Ç23 GSYİH Büyüme Oranı

  • Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %3,8 oranında bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olması durumunda 2023 yılı büyüme %4,4 seviyesinde oluşacak.
  • 2024 yılı büyüme beklentimiz %3 seviyesinde. Yıl sonu beklentilerimizdeki ana senaryo enflasyonun ve büyümenin hız kestiği bir tema olsa da bu yılın ilk çeyreğinde büyüme dinamiklerini güçlü seyretmeyi sürdürmesini ve söz konusu temanın yılın özellikle ikinci yarısı itibariyle ön plana çıkmasını bekliyoruz.

17:30 Hazine 3 aylık (Mart – Nisan – Mayıs) İç Borçlanma Stratejisi

  • En son yayınlanan Şubat – Mart – Nisan dönemi iç borçlanma stratejisine göre Hazine mart ayında 96 milyar TL’lik itfası karşılığında piyasalardan toplam 131,8 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme oranı %137 olarak planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı genelinde ise 1,56 trilyon TL iç borç servisi karşılığında 2,14 trilyon TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor ve %136’lık bir iç borç çevirme oranı öngörüyor

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (16 – 23 Şubat)

  • 9 – 16 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net satıcı konumunda yer alırken, bono piyasasında ise sınırlı bir yabancı alımı gerçekleşti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 22,1 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı satışı, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 60,4 milyon dolarlık bir yabancı alımı görüldü. Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda hisse senedi piyasasında toplam 1,93 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,33 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (16 – 23 Şubat)

  • 9 – 16 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,04 milyar dolarlık güçlü bir düşüş yaşandı. Kurumlar DTH’ları 644 milyon dolar gerilerken, hane halkı DTH’ları ise 400 milyon dolar azaldı. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 431 milyon dolarlık bir yükseliş yaşanırken, söz konusu yükselişin büyük bölümü hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan kaynaklandı. Buna göre hanehalkı kıymetli maden hesapları söz konusu hafta içerisinde 370 milyon dolar artış gösterdi. Özetle, 9 – 16 Şubat haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 614 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

1 Mart Cuma

10:00 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Şubat İmalat PMI

  • Öncü veriler, yeni yılın ilk aylarında da ekonomik aktivitenin güçlü bir seyir izlediğinin sinyalini veriyor. Şubat ayına ilişkin açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) veriler de bu görünümün devam ettiğinin sinyalini verdi. Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) şubat ayında 100,9 seviyesinden 101,5 seviyesine yükselerek ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken Kapasite Kullanım Oranı (KKO) şubat ayında %76,2 seviyesinden %76,4 seviyesine çıktı. Bu çerçevede şubat ayına ilişkin öncü göstergelerin güçlü aktivitenin devamına ilişkin sinyal üretip üretmediği ve şubat PMI verisinin de faaliyet koşulları açısından ortaya koyacağı resim yakından takip edilecek.
  • Hatırlanacağı üzere PMI ocak ayında 47,4 seviyesinden 49,2 seviyesine yükselmiş ve imalat aktivitesindeki daralmanın hız kestiğine işaret etmişti. İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi de ocak ayında bir önceki ayki 49,7 seviyesinden 50,6 seviyesi üzerine yükselerek son altı aydır ilk kez 50 eşik değerin üzerinde gerçekleşerek ihracat görünümündeki iyileşmeyi vurgulamıştı.

Grafikler

Grafikler

Dış Ticaret Dengesi (milyar $, yıllık)

Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım

Ekonomik Güven Endeksi (3-aylık HO)

Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım


Yabancı Net Portföy Hareketleri

(yıllık kümülatif, milyon US$ hisse+tahvil (repo işl. hariç))

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım


Yurtiçi yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım


İmalat Sektörü PMI Endeksi (3-aylık HO)

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, Tacirler Yatırım


İmalat PMI ve GSYİH Büyüme Oranı

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, TÜİK, Tacirler YatırımYurt Dışı Veri Takvimi

Yurt Dışı Veri Takvimi

Uyarı Notu