Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

13.06.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

Sanayi Üretimi

Sanayi üretimi Nisan’da %10,5 yıllık artış kaydetti

Sanayi üretimi Nisan ayında %10,5 oranında yıllık artış kaydederken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışının da %10,8 ile benzer oranda olduğu görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise Nisan ayında herhangi bir değişim kaydedilmediği izlendi. Mart ayındaki %1,7 oranında aylık gerileme sonrasında, üretim tarafında herhangi bir artış olmaması, durulmanın bir diğer göstergesi olarak öne çıkıyor.

  • İSO/S&P Global PMI Mayıs ayında herhangi bir değişim kaydetmeyerek 49,2 seviyesinde sabit kalırken, talep koşullarında durağan seyrin devam ettiği belirtildi. Buna ek olarak yeni ihracat siparişlerinde son iki yılın en hızlı düşüşü yaşanırken bazı firmaların Avrupa’daki ekonomik yavaşlamaya dikkat çektiği iletildi. Bu çerçevede Mayıs ayında aylık sanayi üretiminin de durağan bir görünüm seyretmesi beklenebilir.

Nisan İmalat sanayi üretimi (takvim etkisinden arındırılmış) alt gruplarına baktığımızda,

  • İhracat bazlı otomotiv sektör üretiminin bu ay içerisinde imalat sanayi üretimine %17,8 oranındaki yıllık artış ile 0,8 yüzde puan katkı sağladığı görüldü. Diğer ulaşım araçları imalatındaki %36,2 oranındaki artışın da imalat sanayi üretimine etkisinin 0,8 yüzde puan olduğu izlendi. Bir diğer ihracat bazlı giyim eşyaları sektörü üretiminin ise %43,9 artış kaydederek imalat sanayi üretimine 2,8 yüzde puan kadar oldukça yüklü bir katkı yaptığı izlendi. Giyim sektörü bir kez daha imalat sanayiye katkısı anlamında ilk sırada yer aldı.
  • İç talebe ilişkin olarak ilgili sektörlerdeki performansa baktığımızda, mineral ürünleri imalatında %8,3 bir yükseliş olduğu (0,5 yüzde puan katkı) takip edilirken, mobilya imalatındaki artışın yıllık %15,5 olarak gerçekleştiği ve imalat sektörü üretimine yine 0,4 yüzde puan katkı sağladığı görülüyor.
  • Yatırım eğilimi çerçevesinde, makine ve teçhizat üretiminin %14,9 oranında yükseliş kaydettiği (0,6 yüzde puan katkı), ana metal sanayi üretiminin ise yıllık %2,1 artış gösterdiği (0,3 yüzde puan katkı) takip edildi.

2021 son çeyreğinden beri devam eden aktivitedeki ılımlı geri çekilmenin hızlandığı izleniyor. Buna rağmen 2022 yılı ilk çeyreğinde büyüme aktivitesinin kuvvetli olurken yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen durulmaya rağmen, ekonomik aktivitenin olumlu olmaya devam edeceği izleniyor. Bu çerçevece 2022 yılı geneli için gerek dış talep üzerinde artan belirsizlikler gerekse iç talepte artan enflasyon ve satın alma gücü üzerinde yarattığı baskı ile beraber negatif baskıların ön planda olduğunu takip etsek de yılın ilk yarısındaki performans ile beraber GSYİH büyüme tahminimizi %3 seviyesinden %3,8’e revize etmiştik.

Detaylı PDF   -   109 KB

Uyarı Notu