Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

13.06.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

Ödemeler Dengesi

12 aylık cari açık 25,7 milyar dolar

Nisan Cari İşlemler Dengesi 2,7 milyar dolar açık ile kurum tahminimiz olan 3,3 milyar dolar’ın ve medyan beklenti olan 3 milyar dolar’ın altında gerçekleşti. Böylece Nisan ayı itibariyle yıllık açığın ise 24,5 milyar dolar’dan 25,7 milyar dolar’a (GSYİH’nın %3,3’e) yükseldiği görüldü. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 4 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 34,5 milyar dolar’dan 37,4 milyar dolar’a yükseliş gösterdi.

Dış ticaret verileri Mayıs ayında cari işlemler dengesindeki bozulmanın devam edeceğini ve yıllık cari işlemler açığını 28,5 milyar dolar (GSYİH’nin %3,6’sı) seviyesine taşıyabileceğini işaret ediyor. Mayıs ayında dış ticaret açığının %57 oranında bir bozulma kaydederek 10,7 milyar dolar olduğu izlendi.12 aylık kümülatif verilere bakıldığına ihracat 242,6 milyar dolar (%25,6 yıllık artış), ithalat ise 312,5 milyar dolar (%30 yıllık artış) kaydetmiş oldu. Ukrayna-Rusya savaşının olası olumsuz etkileri açısından ihracat verilerinin Mayıs ayı itibariyle bir miktar olumsuz etkilerini göstermeye başladığı gözleniyor. Euro Bölgesine ilişkin artan resesyon beklentilerinin gelecek dönemde artan risk olarak kalmaya devam ettiğini belirtmek gerekir. Savaşın özellikle emtia fiyatları üzerindeki etkisi ithalat tarafında cereyan etmeye devam ediyor. Mayıs ayında da 7 milyar dolar kadar yüksek aylık bir enerji ithalatının öne çıktığını görüyoruz. Geçen yılın aynı döneminde enerji ithalatı 3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

  • Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğinin işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük gelmesi, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı (3-4 milyar dolar kayıp senaryosu ile çalışıyoruz), (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olası olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 35 milyar dolar aralığında olurken, risklerin de yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.

Sermaye hareketleri tarafına baktığımızda; Net portföy hareketlerinde Nisan ayında 0,6 milyar dolar kadar bir net çıkış yaşandığı, yılbaşından beri toplam çıkışın ise 5,4 milyar dolar’a ulaştığı takip edildi. Özel sektörün UV dış borç geri çevirme rasyosuna bakıldığında Nisan ayında %114 olduğu gerek bankaların gerekse reel sektörün net dış borçlanıcı olarak kısmi olarak finansman kanalına yardımcı oldukları izlendi. Buna ek olarak yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki mevduat varlıklarının 1,5 milyar dolar net azalış kaydettiği, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında da 1,1 milyar dolar artış kaydettiği takip edildi. Net hata ve noksan kaleminde ise Nisan ayında 4,5 milyar dolar kadar oldukça kuvvetli bir giriş olduğu izleniyor. Yılbaşından beri bu kalemden toplam girişin 11,7 milyar dolar olduğu ve bu çerçevede ana finansman kalemlerinden biri olarak öne çıktığı görülüyor.

Bu gelişmeler ışığında ise Ocak-Mart döneminde rezerv varlıklarda yaşanan düşüşlerin Nisan’da yerini 3,2 milyar dolar artışa bıraktığı görülüyor. Diğer taraftan haftalık gelişmelerden takip ettiğimiz üzere rezerv varlıklarda gelecek aylardaki görünümün yine azalma yönüne döneceğini izliyoruz.

Detaylı PDF   -   143 KB

Uyarı Notu