Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

26.05.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

PPK Kararı

PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yönde şekillenmişti.

Bir önceki karar notunda yer alan “makro ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verilmiştir “yolundaki söylemin ticari krediler düzleminde alınan son kararlar sonrasında, “ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir” denilerek gelecek dönemde de ek adımların olabileceğini görüyoruz. Bu noktada selektif kredi politikası nezdinde özellikle kredi kullanımının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması konusunda hassasiyetin devam ettiğini izliyoruz.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelere bakıldığında, “jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir” söylemi sürdürülüyor. Bu çerçevede Kurul enflasyon üzerindeki risklerin önemli oranda PPK’nin kontrol alanı dışında gördüğünü ima etmeye devam ediyor.

  • Kurum enflasyon tahmin patikamız enflasyonist etkilerin güçlü bir şekilde devam etmesi ve ciddi bir bozulma kaydeden fiyatlama davranışları nedeniyle oldukça sık bir revizyona ihtiyaç duyuyor. Geldiğimiz noktada yılı %60 civarında bir TÜFE oranıyla kapatabileceğimizi, Aralık ayına kadar ortalama yıllık TÜFE artışının %80 seviyesine üzerinde olabileceğini öngörüyoruz.
  • TCMB tarafından hafta içerisinde yayınlanan Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre de enflasyon bekleyişlerindeki bozulma son hız devam ediyor. Mayıs ayında yılsonu enflasyon tahmini %46,44 seviyesinden %57,92’ye yükseltildi. 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerine baktığımızda da bir önceki anket döneminde sırasıyla %28,41 ve %17,68 olan tahminlerin, %33,28 ve %19,54 seviyesine yükseltildiği görülüyor. 5 yıl sonrasının TÜFE beklentisinin ise %10 sınırına geldiği ve dolayısıyla %5 resmi hedefine, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ulaşılması beklentisinin olmadığı bir kez daha resmedilmiş oldu.

PPK karar notuna eklenen bir söylem olarak “Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır” cümlesi de öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, Nisan ayı sonunda açıklanan TCMB Enflasyon Raporu sunumunda fonlama yapısında TL cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını artıracak ek adımların yakında devreye alınacağı belirtilmişti. Buna ek olarak bir hafta vadeli fonlama kanalının yanında, daha uzun vadeli ve ucuz fonlama kanallarının da oluşturulabileceğine ilişkin sinyaller verilmişti. Bu çerçevede PPK karar notunda yakın vadede adımların gelebileceğini anlıyoruz.

Bir sonraki PPK toplantısı ise 23 Haziran’da gerçekleşecek. Ekonomi yönetimi tarafından daha önceden yapılan iletişim faiz artırımlarının önceliklendirilmeyeceği yolunda oldukça kesin bir resim çiziyor. Bu çerçevede bugün yayınlanan PPK karar notunda da vurgulandığı üzere, “Liralaşma” stratejisi düzleminde makro ihtiyati önlemlerin yanısıra “teminat ve likidite” politikaları nezdinde atılan adımlarla devam edileceği anlaşılıyor. Buna ek olarak KKM nezdinde gelebilecek ek özendirici regülasyonlar ya da buna benzer ek ürünlerin öne çıkarılması gibi konuların da yakından takip edileceğini belirtmek gerekir.

Detaylı PDF   -   197 KB

Uyarı Notu