Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

23.05.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

Piyasa Katılımcıları Anketi

Piyasa yılsonu medyan enflasyon tahmini %57,92

Enflasyon bekleyişlerindeki bozulma son hız devam ediyor. Mayıs ayında yılsonu enflasyon tahmini %46,44 seviyesinden %57,92’ye yükseltildi. 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerine baktığımızda da bir önceki anket döneminde sırasıyla %28,41 ve %17,68 olan tahminlerin, %33,28 ve %19,54 seviyesine yükseltildiği görülüyor. 5 yıl sonrasının TÜFE beklentisinin ise %10 sınırına geldiği ve dolayısıyla %5 resmi hedefine, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ulaşılması beklentisinin olmadığı bir kez daha resmedilmiş oldu.

Bu enflasyon görünümü altında piyasa katılımcıları bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin %14’de sabit bırakılmasını bekliyorlar. Önümüzdeki zaman dilimlerinde bakıldığında, piyasa katılımcılarının 3 ay ve 12 ay içerisinde politika faizinde %14 seviyesinde hiçbir değişiklik beklemedikleri izlenirken, 24 aylık vadede ise %18,05 seviyesine yükseltilmesinin beklendiğini görüyoruz. Orta vadede faiz artırımları ihtimalinin öne çıkmasına rağmen, mevcut enflasyon bekleyişleriyle halen oldukça derin bir negatif reel faiz beklentisinin korunduğunu izliyoruz. Kurum tahminimiz de medyan beklenti yolunda politika faizinde herhangi bir değişim olmaması yolunda. Bu noktada son dönemde yapılan iletişim çerçevesinde “liralaşma” stratejisi altında atılacak adımlar asli unsur olarak ön planda bulunduruluyor.

Anket katılımcılarının ortalama yılsonu USD/TL beklentileri 17,56. Bir önceki ay 16,84 olan beklentinin yukarı revize edildiğini izliyoruz. Mevcut seviyeleri göz önüne alındığında, yılsonu tahminleri nominal %10,6 değer kaybını gösteriyor. Enflasyon tahminleriyle beraber baktığımızda ise reel bir değer kazanımı beklentisi işaret ettiğini de belirtmek gerekir.

Büyüme tahminlerine bakıldığında 2022 yılı için hafif yukarı yönlü bir revizyon ile %3,3 beklentisinin oluştuğu görülüyor. Gelecek yıl için büyümenin %4,0 olması bekleniyor. 2021 son çeyreğinden beri devam eden aktivitedeki ılımlı geri çekilmenin hızlandığı izleniyor. Buna rağmen 2022 yılı ilk çeyreğinde büyüme aktivitesinin kuvvetli olurken %7 civarında bir GSYİH yıllık artışı yaşanabileceğini düşünüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen durulmaya rağmen, ekonomik aktivitenin olumlu olmaya devam edeceği izleniyor. Bu çerçevece 2022 yılı geneli için gerek dış talep üzerinde artan belirsizlikler gerekse iç talepte artan enflasyon ve satın alma gücü üzerinde yarattığı baskı ile beraber negatif baskıların ön planda olduğunu takip etsek de yılın ilk yarısındaki performans ile beraber GSYİH büyüme tahminimizi %3 seviyesinden %3,8’e revize ediyoruz.

Cari işlemler açığı tarafında ise yılsonu tahminlerin sert yukarı revizyonlar dikkat çekiyor. Buna göre 2022 yılsonunda cari işlemler açığının 24,3 milyar dolar olması bekleniyor. (Bir önceki anket sonucu 27,4 milyar dolar açık). Gelecek yıl ise açığın 22 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğinin işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük gelmesi, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı (3-4 milyar dolar kayıp senaryosu ile çalışıyoruz), (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olası olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 35 milyar dolar civarında olurken, risklerin de yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir

Detaylı PDF   -   115 KB

Uyarı Notu