Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

13.05.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

Sanayi Üretimi

Sanayi üretimi 1Ç22’de %10 yıllık artış kaydetti

Sanayi üretimi Mart ayında %9,5 oranında yıllık artış kaydederken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışının da %9,6 ile benzer oranda olduğu görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise Mart ayında öncü göstergelerinde işaret ettiği gibi %1,8 oranında bir düşüş kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretimi yıllık artışlarından hareketle, 1Ç22’de ortalama artışın %10,3 oranında oldukça güçlü bir yeri işaret ettiğini, bu çerçevede 1Ç22 GSYİH yıllık artış oranının %7,5 civarında bir yeri işaret edebileceğini düşünüyoruz. 1Ç22 GSYİH verileri 31 Mayıs’ta açıklanacak.

  • İSO/S&P Global PMI Nisan ayında gerilemesini devam ettirerek 49,4 seviyesinden 49,2’ye geldi. Talep faktörlerinin zayıfladığı, fiyat ve arz yönlü baskıların devam ettiği bir düzlemin altı çizildi. Bu çerçevede Nisan ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre daha zayıf bir yeri işaret etmeye devam etmesi beklenebilir.

Mart İmalat sanayi üretimi (takvim etkisinden arındırılmış) alt gruplarına baktığımızda, 

  • İhracat bazlı otomotiv sektör üretiminin bu ay içerisinde imalat sanayi üretimine %6 oranındaki yıllık artış ile önemli bir katkı sağlamadığı (0,1 yüzde puan) izlendi. Diğer ulaşım araçları imalatındaki %9,1 oranındaki artışın ise imalat sanayi üretimine etkisinin sadece 0,3 yüzde puan olduğu görüldü. Bir diğer ihracat bazlı giyim eşyaları sektörü üretiminin ise %34,7 artış kaydederek imalat sanayi üretimine 2,2 yüzde puan kadar oldukça yüklü bir katkı yaptığı izlendi. Giyim sektörü imalat sanayiye katkısı anlamında ilk sırada yer aldı.
  • İç talebe ilişkin olarak ilgili sektörlerdeki performansa baktığımızda, mineral ürünleri imalatında %6,5 bir yükseliş olduğu (0,4 yüzde puan katkı) takip edilirken, mobilya imalatındaki artışın yıllık %15,9 olarak gerçekleştiği ve imalat sektörü üretimine yine 0,4 yüzde puan katkı sağladığı görülüyor.
  • Yatırım eğilimi çerçevesinde, makine ve teçhizat üretiminin %14,3 oranında yükseliş kaydettiği (0,6 yüzde puan katkı), ana metal sanayi üretiminin ise yıllık %10,7 artış gösterdiği (0,9 yüzde puan katkı) takip edildi.

Ukrayna-Rusya savaşı ve küresel jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisi üzerinde oldukça ciddi olumsuz baskının yaşanabileceği bir yılı işaret ediyor. Bu çerçevede uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize ettikleri takip ediliyor. Böyle bir düzlemde Türkiye ekonomisi için net dış talebin ne yönde ilerleyeceği oldukça belirleyici olacak. Yurtiçinde finansal koşulların oldukça gevşek bırakılması yolundaki ekonomi politikalarına rağmen, iç talep tarafında yükselmeye devam eden enflasyon oranları karşısında bir zayıflama olması beklentisi de ön plana çıkmış durumunda. Yılın ilk çeyreğinde nispeten güçlü büyüme ivmesinin devam ettiği görülse de gelecek çeyreklere ilişkin belirsizliklerin arttığını düşünüyoruz. Bu gelişmeler ışığında 2022 yılında %3 olan GSYİH büyüme tahminimizi korumaya devam ediyoruz.

Detaylı PDF   -   110 KB

Uyarı Notu