Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

14.04.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

PPK Kararı

PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yönde şekillenmişti.

Karar notuna bakıldığında ise en öne çıkan noktanın “makro ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir “yolundaki söylem olduğunu izliyoruz. Bu söylem “uzun vadeli TL yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğu” değerlendirmesi sonrasında gelirken, selektif kredi politikasını güçlendirmek çerçevesinde ek adımlar atılabileceğine ilişkin bir sinyal vermiş görünüyor.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, “yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkilerinin, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlarının oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği” ifade ediliyor. Bu çerçevede Kurul özellikle savaşın yarattığı etkilerin enflasyon üzerinde yarattığı risklerin PPK’nın kontrol alanı dışında gördüğünü ima etmeye devam ediyor. Bu noktada “küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını” ifadesini yineliyor. Politika faizini sabit bırakma yönündeki kararını da bu söylem ile gerekçelendiriyor.

TCMB 28 Nisan’da yılın ikinci çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. Gerçekleştirilecek basın toplantı ile beraber raporun kısa bir sunumu sonrasında TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun yine bir soru-cevap seansını düzenlemesi bekleniyor. Rapor’da özellikle TCMB’nin enflasyon tahminlerindeki olası değişiklikler izlenecek. Hatırlanacağı üzere en son Ocak ayında yayınlanan Enflasyon Raporu’nda, TCMB yılsonu enflasyon tahminini %23,2 olarak paylaşmıştı.

Bir sonraki PPK toplantısı ise 26 Mayıs’da gerçekleşecek. Ekonomi yönetimi tarafından daha önceden yapılan iletişim faiz artırımlarının önceliklendirilmeyeceği yolunda oldukça kesin bir resim çiziyordu. Özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak daha çok ön planda bulundurulurken, savaş sonrasında söz konusu ürüne ilişkin yeni kolaylaştırıcı düzenlemeler geldiği de takip edildi. En son olarak bu hafta içerisinde TBMM’ye sunulan yeni taslağa göre şirketlerin DTH'larının KKM'ye yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Düzenleme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Haziran 2022 ve Eylül 2022 bilançolarında bulunan yabancı paraların TL dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesinde yetki verilecek.

Detaylı PDF   -   183 KB

Uyarı Notu