Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

12.04.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

İçerikler

İçerikler

Sanayi Üretimi

Sanayi üretimi Şubat ayında %13,3 artış kaydetti

Sanayi üretimi Şubat ayında %13,3 oranında güçlü bir yıllık artış kaydederken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışının da aynı oranda olduğu görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ocak ayında yaşanan %2,3 oranındaki daralma sonrasında (enerji arzı kesintileri önemli bir faktördü), oldukça hızlı bir iyileşme kaydedip %4,4 oranında artış kaydetmiş oldu.

  • İSO/S&P Global PMI Mart ayında 49,4 olarak gerçekleşirken, bir önceki ayki 50,4 seviyesine göre önemli bir düşüş kaydetti. Mart ayı itibariyle bir dönemdir devam eden aktivitedeki ılımlı geri çekilmenin daha hızlandığı izleniyor. Bu çerçevede Mart ayında, Şubat’ta yaşanan hızlı yükselişin aksine, sanayi üretiminin bir önceki aya göre daha zayıf bir yeri işaret etmesi beklenebilir.

Şubat İmalat sanayi üretimi (takvim etkisinden arındırılmış) alt gruplarına baktığımızda, 

  • İhracat bazlı otomotiv sektör üretiminin bu ay içerisinde imalat sanayi üretimine %9,5 oranındaki yıllık artış ile sınırlı oranda (0,3 yüzde puan) katkı sağladığı izlendi. Diğer ulaşım araçları imalatındaki %58,5 oranındaki yüklü artışın ise imalat sanayi üretimine etkisinin 1,4 yüzde puan olduğu görüldü. Bir diğer ihracat bazlı giyim eşyaları sektörü üretiminin ise %39,6 artış kaydederek imalat sanayi üretimine 2,5 yüzde puan katkı yaptığı izlendi.
  • İç talebe ilişkin olarak ilgili sektörlerdeki performansa baktığımızda, mineral ürünleri imalatında %13,7 bir yükseliş olduğu (0,7 yüzde puan katkı) takip edilirken, mobilya imalatındaki artışın yıllık %17,7 olarak gerçekleştiği ve imalat sektörü üretimine 0,5 yüzde puan katkı sağladığı görülüyor.
  • Yatırım eğilimi çerçevesinde, makine ve teçhizat üretiminin %12,7 oranında yükseliş kaydettiği (0,5 yüzde puan katkı), ana metal sanayi üretiminin ise yıllık %9,5 artış gösterdiği (0,9 yüzde puan katkı) takip edildi.
  • Ukrayna-Rusya savaşı ve küresel jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisi üzerinde oldukça ciddi olumsuz baskının yaşanabileceği bir yılı işaret ediyor. Bu çerçevede uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize ettikleri takip ediliyor. Böyle bir düzlemde Türkiye ekonomisi için net dış talebin ne yönde ilerleyeceği oldukça belirleyici olacak. Yurtiçinde finansal koşulların oldukça gevşek bırakılması yolundaki ekonomi politikalarına rağmen, iç talep tarafında yükselmeye devam eden enflasyon oranları karşısında bir zayıflama olması beklentisi de ön plana çıkmış durumunda. Yılın ilk çeyreğinde nispeten güçlü büyüme ivmesinin devam ettiği görülse de gelecek çeyreklere ilişkin belirsizliklerin arttığını düşünüyoruz. Bu gelişmeler ışığında 2022 yılında %3 olan GSYİH büyüme tahminimizi korumaya devam ediyoruz.

Grafikler

Grafikler

Sanayi Üretimi (mev.etk.arınd.,3-aylık HO)

Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   108 KB

Uyarı Notu