Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

11.04.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

İçerikler

İçerikler

Ödemeler Dengesi

12 aylık cari açık 22 milyar dolar

Şubat Cari İşlemler Dengesi 5,1 milyar dolar açık verirken kurum tahminimiz olan 5,5 milyar dolar ve medyan tahmin olan 5,4 milyar dolar’a göre bir miktar daha aşağıda bir gerçekleşme kaydetti. Şubat ayı itibariyle yıllık açığın ise 19,3 milyar dolar’dan 21,9 milyar dolar’a (GSYİH’nın %3,5’i) yükseldiği görüldü. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 2,2 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 30,6 milyar dolar’dan 32,2 milyar dolar’a yükseliş gösterdi.

Dış ticaret verileri Mart ayında cari işlemler dengesindeki bozulmanın devam edeceğini ve yıllık cari işlemler açığını 24,5 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğini işaret ediyor. Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğinin işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük gelmesi, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı, (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 30-35 milyar dolar aralığında olurken, risklerin de halen yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.

Sermaye hareketleri tarafına baktığımızda; Net portföy hareketlerinde Şubat ayında 0,8 milyar dolar net çıkış yaşandığı takip edildi. Risk iştahındaki önemli bozulma çerçevesinde yurtiçindeki pozisyonlanmasının oldukça zayıf olmasına rağmen, yabancı yatırımcının standart portföy kanallarından çıkışına devam etmekte olduğu izleniyor. Özel sektörün UV dış borç geri çevirme rasyosuna bakıldığında Şubat ayında %50’nin altına düştüğü ve bunun da reel sektörün net dış borç ödeyici olması kaynaklı olduğu izlendi. Finans sektöründeki UV borç geri çevirme oranı ise %126 ile nispeten güçlüydü. Özel sektörün 12 aylık ortalama UV geri çevirme rasyolarına bakıldığında ise bir süredir devam eden net borçlanıcı konumuna devam edildiği görülüyor. Buna ek olarak yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki mevduat varlıklarının 2,2 milyar dolar net artış kaydettiği, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında da 2,5 milyar dolar artış kaydettiği takip edildi. Net hata ve noksan kaleminde ise Şubat ayında 0,5 milyar dolar kadar sınırlı bir çıkış olduğu izleniyor.

Yüksek aylık cari işlemler açığı, bunun yanı sıra zayıf finansman hareketleri resmi ile beraber Şubat ayında resmi rezervlerde 2,2 milyar dolar azalış takip edildi. Yılın ilk iki ayındaki rezerv düşüşü ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Grafikler

Grafikler

Cari İşlemler Dengesi (yıllık, milyar US$)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Cari Açık Finansmanı (yıllık, milyar US$)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   117 KB

Uyarı Notu