Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

08.04.2022

Ekonomi Notu

En Son Gelişmeler

İçerikler

İçerikler

Piyasa yılsonu medyan enflasyon tahmini %46,5

Enflasyon bekleyişlerindeki yukarı yönlü revizyonlar son hız devam ediyor. Nisan ayında yılsonu enflasyon tahmini %40,47 seviyesinden %46,44’e yükseltildi. 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerine baktığımızda da bir önceki anket döneminde sırasıyla %26,43 ve %17,03 olarak verilen tahminlerin, %28,41 ve %17,68 seviyesine yükseltildiği görülüyor.

Bu enflasyon görünümü altında piyasa katılımcıları gelecek hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin %14’de sabit bırakılmasını bekliyorlar. Önümüzdeki zaman dilimlerinde bakıldığında, piyasa katılımcılarının 3 ay ve 12 ay içerisinde politika faizinde %14 seviyesinde hiçbir değişiklik beklemedikleri izlenirken, 24 aylık vadede ise %16,45 seviyesine yükseltilmesinin beklendiğini görüyoruz. Orta vadede faiz artırımları ihtimalinin öne çıkmasına rağmen, mevcut enflasyon bekleyişleriyle halen oldukça derin bir negatif reel faiz beklentisinin korunduğunu izliyoruz. Kurum tahminimiz de medyan beklenti yolunda politika faizinde herhangi bir değişim olmaması yolunda. Bu noktada son dönemde yapılan iletişim çerçevesinde özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak ön planda bulunduruluyor.

Anket katılımcılarının ortalama yılsonu USD/TL beklentileri 16,85. Bir önceki ay 16,68 olan beklentinin yukarı revize edildiğini izliyoruz. Mevcut seviyeleri göz önüne alındığında, yılsonu tahminleri nominal %12.5 değer kaybını gösteriyor. Enflasyon tahminleriyle beraber baktığımızda ise reel bir değer kazanımı beklentisi işaret ettiğini de belirtmek gerekir.

Büyüme tahminlerine bakıldığında 2022 yılı için aşağı yönlü bir revizyon ile %3,2 beklentisinin oluştuğu görülüyor. Gelecek yıl için büyümenin %4,0 olması bekleniyor. Öncü göstergelerindeki sınırlı gerilemelere rağmen, alınan önlemler ile kurdaki değer kaybının bir miktarının geri alınması, reel ücret seviyelerinde yükseliş, maliye politikalarına ilişkin gevşeme beklentileri ile kredi genişlemesinin artırılması yönündeki çabalar çerçevesinde büyümeyi destekleyici her kanalın kullanıldığını izliyoruz. Son dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın durulduğu ve gevşeme bölgesinde kaldığı da izleniyordu. Bu noktada çift haneli büyüme seviyelerinde kapatacağımız 2021 yılı sonrasında, %3 olan 2022 büyüme beklentimizi halen devam ettirirken, tahminimiz üzerinde yukarı yönlü baskılar bulunduğunu belirtiyorduk. Ancak son dönemde küresel jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisi üzerinde oldukça ciddi olumsuz baskının yaşanabileceği bir döneme girdiğimizi işaret ediyor. Bu durumda %3 olan büyüme tahminimizi korurken, risklerin önemli oranda aşağı yönde olmaya başladığını belirtebiliriz.

Cari işlemler açığı tarafında ise yılsonu tahminlerin sert yukarı revizyonlar dikkat çekiyor. Buna göre 2022 yılsonunda cari işlemler açığının 27.4 milyar dolar olması bekleniyor. (Bir önceki anket sonucu 21,1 milyar dolar açık). Gelecek yıl ise açığın 20,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğini işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük getirebilme ihtimali, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı, (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının artışın ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 30-35 milyar dolar aralığında olurken, risklerin de halen yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.

Grafikler

Grafikler

Orta Vadeli Enflasyon Bekleyişleri (%)

Detaylı PDF   -   109 KB

Uyarı Notu