Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.02.2024

Bor Şeker A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Raporun Amacı

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Gedik Yatırım”)’nin, Bor Şeker A.Ş. (Kısaca “İhraççı”, “Bor Şeker” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket Hakkında

Bor Şeker Fabrikası, 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve 2018 yılında özelleştirme kapsamın alınarak 04.05.2018 tarih 2018/49 sayılı ÖİB kararı uyarınca Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’ye (“Doğuş Yiyecek ve İçecek”) devredilmiştir. 13.09.20218 tarihi itibarıyla Bor Şeker A.Ş. unvanını almış olan Şirket’in %49 hissesi DSL Yatırım’a geçmiştir. 10.12.20218 tarihi itibarıyla da Doğuş Yiyecek ve İçecek paylarını DSL Yatırım’a devretmiş ve Şirket’in %100 payı DSL Yatırım’a geçmiştir. 2019 yılında Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi – ikinci girişim sermayesi yatırım fonu (“Fon”), sermaye artırımı yolu ile Şirket’in %50 pay sahibi olmuştur. 17.09.2020 tarihinde DSL Yatırım, Şirket’teki paylarını Davut Dişi ve Emir Haktan Dişli’ye devretmiştir. Bugün itibarıyla da Şirket’in %50’si Fon’a kalan %50’si de Dişli Ailesine aittir.

Detaylı PDF   -   432 KB