Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

04.11.2014

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz Bilgileri

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Şirket”, “AvivaSA”), tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere şirket paylarının %17.10’unu halka arz etmeyi öngörmektedir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz oranı %19.67’ye ulaşacaktır.

Halka arz öncesinde Hacı Ömer Sabancı Holding ve Aviva Europe SE’nin pay oranları %49.83’dür. Her iki ortak da ilk etapta 3,059,718 TL nominal değerli paylarını halka arz edecektir, ek satış yapılması durumunda ise ortak başına halka arz edilen hisse adedi 3,518,674 olacaktır

Detaylı PDF   -   467 KB