Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

27.05.2020

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Bayrak EBT Hakkında

Şirket, ayakkabı tabanı sektöründe faaliyet göstermekte olup, taban sektöründe faylon taban üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektedir. Şirket ortağı Turgut Bayrak, faylon taban üretimine 2014 yılında %100 sahibi olduğu Bay Eva Ayakkabı Taban Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile başlamıştır. 2016 yılında Bayrak Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Bay Eva Ayakkabı Taban Sanayi Ticaret Limited Şirketi birleşerek Bayrak Ayakkabı Taban Sanayi Ticaret Limited Şirketi çatısı altında üretime devam etmiştir. 2019 yılında da Şirket unvanı Bayrak Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. olacak şekilde nevi değişikliğine gidilmiştir. Son olarak 2019 yılı sonunda Şirket, ticaret unvanını Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş olup, Şirket yeni unvanını 23/01/2020 tarihinde tescil ve 29/01/2020 tarih ve 10004 sayılı TTSG'de ilan etmiştir.

Detaylı PDF   -   352 KB