Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

27.01.2020

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Ard Bilişim Hakkında

Ard Bilişim, yazılım alanında faaliyet göstermek amacıyla 2011 yılında kurulmuş bir bilişim firmasıdır. Şirket, Doğan Ödemiş (%50) ve Tolga Ödemiş (%50) tarafından 25.08.2011 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne “Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.” unvanı ile tescil ettirilerek faaliyetlerine başlamıştır. 28.12.2015 tarihinde tescil ettirilen “Hisse Devri” konulu karara istinaden, Doğan Ödemiş (%50) ve Tolga Ödemiş (%50) tarafından Ard Grup Holding A.Ş.’ne devredilmiştir. 26.12.2018 tarihinde tescil ettirilen, “Tür Değişikliği, sözleşme” konulu karara istinaden, şirketin unvanı Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak değişmiştir. Bilişim, Sağlık, Savunma, Danışmanlık, Enerji ve İnşaat alanlarında faaliyet gösteren Ard Grup Holding iştirakleri arasında yer alan Ard Bilişim, Hacettepe Teknokent bünyesinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir.

Detaylı PDF   -   486 KB