Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

08.11.2022

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ nin (“Deniz Yatırım”), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “İhraççı”, “Alfa Solar” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket Hakkında

Şirket, Ankara Ticaret Sicili’ ne 304366 ticaret sicil numarası ile 21.10.2011 tarihinde tescil edilmiş ve süresiz olarak kurulmuştur. Şirket, fotovoltaik güneş paneli üretiminin yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı amacıyla kurulmuştur.

Detaylı PDF   -   488 KB